Přijďte na adoraci s modlitbou za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela ve čtvrtek 19. září v 15.30. Srdečně zvou bratři minorité.