Dnes je 14. neděle v mezidobí. Minulou neděli se ve sbírce na bohoslovce vybralo 14 392 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost.

V tomto týdnu oslavíme:
– v úterý 5. července slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy – je to doporučený svátek. Mše sv. v tento den budou v 10:00 a 15:30 hod.
– v neděli 10. července 15. neděli v mezidobí

V úterý 5. července po mši v 15:30 bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta.


Milí rodiče, i v příštím školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství. Přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Categories: Aktuality