V tomto týdnu oslavíme:
– v pondělí 10. července památku sv. Veroniky Giuliani, panny 2. řádu sv. Františka- v úterý 11. července svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
– v sobotu 15. července svátek sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, člena 1. řádu sv. Františka
– v neděli 16. července 15. neděli v mezidobí

Milí rodiče, i v příštím školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství. Přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Categories: Aktuality