Dnes je 14. neděle v mezidobí. Sbírka je na bohoslovce.

V tomto týdnu oslavíme:
– V pondělí 5. července slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy – je to doporučený svátek. Mše sv. v tento den budou v 10:00 a 15:30 hod.
– V sobotu 10. července památku sv. Veroniky Giuliani [čti Džuliany], panny 2. řádu sv. Františka.
– V neděli 11. července 15. neděli v mezidobí.

Minulou neděli se ve sbírce na pomoc lidem zasaženým tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku vybralo 64 427 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost.

V úterý 6. července po mši v 15:30 bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta.

Během letních prázdninje možnost adorace Nejsvětější Svátosti pouze v pátky od 14:30do 15:30hod. Výstav je zakončen svátostným požehnáním.

Milí rodiče, i v příštím školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství. Přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Všem dětem, farníkům, přátelům a dobrodincům naše komunita bratří minoritů vyprošuje požehnaný čas dovolených a prázdnin.

Categories: Aktuality