Dnes je 15. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:
– v pondělí 11. července svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
– v pátek 15. červencesvátek sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, člena 1. řádu sv. Františka
– v sobotu 16. července památku Panny Marie Karmelské
– v neděli 17. července 16. neděli v mezidobí

V neděli 17. července je adorační den naší farnosti. V tento den zastupujeme před Pánem celou naši diecézi v modlitbě chvály, smíru a prosby. Adorace bude po mši sv. v 10:30 a 15:30 hod.


Milí rodiče, i v příštím školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství.Přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Categories: Aktuality