Dnes je 15. neděle v mezidobí.


V tomto týdnu oslavíme:

– Ve čtvrtek 15. července svátek sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, člena 1. řádu sv. Františka.
– V pátek 16. července památku Panny Marie Karmelské.
– V neděli 18. července 16. neděli v mezidobí.

Během letních prázdninje možnost adorace Nejsvětější Svátosti pouze v pátky od 14:30do 15:30hod. Výstav je zakončen svátostným požehnáním.

Milí rodiče, i v příštím školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství. Přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Diecézní centrum mládeže zve ve dnech 11. až 15. srpna 2021 všechny mladé ve věku od 14 do 20 let na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Bližší informace najdete na plakátech.

Categories: Aktuality