V tomto týdnu oslavíme:
– v pátek 21. července památku sv. Vavřince z Brindisi, učitele církve, kněze 1. řádu sv. Františka – v sobotu 22. července svátek sv. Marie Magdalény
– v neděli 23. července 16. neděli v mezidobí

V pondělí 17. července je adorační den naší farnosti. V tento den zastupujeme před Pánem celou naši diecézi v modlitbě chvály, smíru aprosby. Adorace bude po mši sv. v 10:00 a 15:30 hod.

V neděli 23. července je Světový den prarodičů a seniorů, vyhlášený papežem Františkem. Senioři mohou získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Pro seniory lze odpustek získat účastí na některé ze mší svatých sloužených u příležitosti tohoto dne. Vzhledem k tomu, že někteří starší lidé se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit mše svaté osobně, je odpustek rozšířen i na ty, kteří se jí zúčastní prostřednictvím televize,rozhlasu nebo internetu. Odpustky jsou uděleny také všem, kdo u příležitosti tohoto dne vykonají skutek milosrdenství tím, že navštíví staršího člověka.
Milí rodiče, i v příštím školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství. Přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Categories: Aktuality