Dnes je 16. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:
– ve čtvrtek 21. července památku sv. Vavřince z Brindisi, učitele církve, kněze 1. řádu sv. Františka– v pátek 22. července sváteksv. Marie Magdalény
– v sobotu 23. červencesváteksv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
– v neděli 24. července 17. neděli v mezidobí

V neděli 24. července je Světový den prarodičů a seniorů, vyhlášený papežem Františkem.Senioři mohou získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Plnomocné odpustky lze získat rovněž pro duše v očistci. Ve stejný den mohou být uděleny také věřícím, kteří věnují dostatek času návštěvě starých lidí v nouzi nebo v nesnázích, ať už osobně, nebo virtuálně. Mohou je také získat staří lidé, kteří jsou nemocní, a všichni ti, kteří se z vážného důvodu nemohou vzdálit ze svých domovů a duchovně se zapojí do bohoslužeb Světového dne seniorů, přičemž obětují Bohu své modlitby, bolesti a utrpení.


Milí rodiče, i v příštím školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství.Přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Categories: Aktuality