Dnes je 16. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:
– Ve středu 21. července památku sv. Vavřince z Brindisi, učitele církve, kněze 1. řádu sv. Františka.
– V čtvrtek 22. července svátek sv. Marie Magdalény.
– V pátek 23. července svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.
– V neděli 25. července 17. neděli v mezidobí.

Během letních prázdnin je možnost adorace Nejsvětější Svátosti pouze v pátky od 14:30do 15:30hod. Výstav je zakončen svátostným požehnáním.

V sobotu 31. července se bude konat Pouti smíření. Připomíná osud německojazyčných obyvatel Brna, kteří byli z města vyhnáni v roce 1945. Trasa pouti vede od hromadného hrobu v Pohořelicích do zahrady augustiniánského kláštera na Starém Brně. Bližší informace a program poutě najdete na nástěnce pod kůrem.

Categories: Aktuality