V tomto týdnu oslavíme:
– v pondělí 31. července památku sv. Ignáce z Loyoly, kněze
– v úterý 1. srpna památku sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
– ve středu 2. srpnasvátek Panny Marie Andělské z Porciunkule
– v pátek 4. srpna památku sv. Jana Marie Vianneye, kněze
– v neděli 6. srpna svátek Proměnění Páně

V úterý 1. srpna po mši v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta.
Ve středu 2. srpna, na svátek Panny Marie Andělské z Porciunkule, budou mše sv. v 10:00 a 15:30 hod., pak následují mariánské pobožnosti. Tento den je možné, po splnění obvyklých podmínek, získat plnomocné odpustky. Přistoupit ke svátosti smíření bude možné přede mší sv. i během ní.

V sobotu 5. srpna po mši sv. v 8:00 hod. bude mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci.

V neděli 6. srpna bude mít kázání na všech mších svatých otec Marek Duda, minoritský misionář v Paraguayi. Sbírka na misie v Paraguayi bude po všech mších svatých v kostele pod kůrem.Categories: Aktuality