Dnes je 17. neděle v mezidobí – první Světový den prarodičů a seniorů.

V tomto týdnu oslavíme:
– V pondělí 26. července památku sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.
– V úterý 27. července památku sv. Gorazda a druhů.
– Ve čtvrtek 29. července památku sv. Marty, Marie a Lazara.
– V sobotu 31. července památku sv. Ignáce z Loyoly, kněze.
– V neděli 1. srpna 18. neděli v mezidobí.

Dnes je první Světový den prarodičů a seniorů, vyhlášený papežem Františkem.Senioři mohou získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek a účastí na jedné ze mšísv., ale i ti, kteří se zúčastní mše prostřednictvím televize, rozhlasu nebo internetu. Odpustky jsou udělovány také všem, kteří v tento den vykonají „skutek milosrdenství“ tím, že navštíví osamělého seniora. V místech, kde je osobní návštěva výslovně zakázána, aby se zabránilo nákaze, je také možné odpustky získat prostřednictvím virtuálního setkání.

Během letních prázdninje možnost adorace Nejsvětější Svátosti pouze v pátky od 14:30do 15:30hod. Výstav je zakončen svátostným požehnáním.

Milí rodiče, i v příštím školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství. Přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Categories: Aktuality