Dnes je 17. neděle v mezidobí – Světový den prarodičů a seniorů

V tomto týdnu oslavíme:
– v pondělí 25. červencesvátek sv. Jakuba, apoštola
– v úterý 26. července památku sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
– ve středu 27. července památku sv. Gorazda a druhů
– v pátek 29. července památku sv. Marty, Marie a Lazara
– v neděli 31. července 18. neděli v mezidobí

Dnes je Světový den prarodičů a seniorů, vyhlášený papežem Františkem.Senioři mohou získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Plnomocné odpustky lze získat rovněž pro duše v očistci. Ve stejný den mohou být uděleny také věřícím, kteří věnují dostatek času návštěvě starých lidí v nouzi nebo v nesnázích, ať už osobně, nebo virtuálně. Mohou je také získat staří lidé, kteří jsou nemocní, a všichni ti, kteří se z vážného důvodu nemohou vzdálit ze svých domovů a duchovně se zapojí do bohoslužeb Světového dne seniorů, přičemž obětují Bohu své modlitby, bolesti a utrpení.


Milí rodiče, i v příštím školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství.Přihlášky jsou na stolku vzadu v kostele. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Praying hands
Categories: Aktuality