Ohlášky

V tomto týdnu oslavíme:

  • V pondělí 7. prosince památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
  • V úterý 8. prosince Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – je to doporučený svátek
  • Ve čtvrtek 10. prosince Slavnost Panny Marie Loretánské
  • V neděli 13. prosince 3. neděli adventní – Gaudete (radujte se)
  • Od 1. listopadu je novým farářem naší farnosti o. Vladimír Hubálovský. V naší minoritské komunitě jsme také přivítali o. Kryštofa Skibińského. Oba k nám přišli z Jihlavy. Vítáme je mezi námi.
  • Od čtvrtka 3. prosince v našem kostele opět sloužíme mše svaté v obvyklých časech. Dovolený počet účastníků liturgie je 30% ze všech míst k sezení. V našem kostele to je 70 lidí (s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících liturgii). V případě, že přijde více lidí, budou posláni do kapitulní síně, kde je zajištěn přenos zvuku z kostela. Prosíme vás, abyste seděli pouze v lavicích, které nejsou ohrazené páskou, a na židlích. Dále abyste dodržovali hygienické normy: roušky, minimální rozestupy 2 metry mezi sebou (s výjimkou členů domácnosti) a při vstupu do kostela dezinfekce rukou. Dále nedochází k podávání rukou při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu. Prosíme vás, abyste se řídili pokyny pořádkové služby.
  • Vzhledem k současné situaci pandemie koronaviru Covid-19 se v našem kostele a klášteře až do odvolání nebudou konat žádné pobožnosti ani pastorační aktivity, kromě mší svatých a svátosti smíření.
  • Srdečně vás zveme na rorátní mše svaté od pondělí do pátku v 6:30 hod.v sobotu v 8.00 hod., kromě slavností. To znamená, že v úterý 8. prosinceve čtvrtek 10. prosince roráty nebudou.
  • Ve čtvrtek 10. prosince v 10.00 hod. bude sloužena mše svatá na úmysly rodičů a blízkých dětí, které zemřely před narozením a za počatý život.
  • V neděli 13. prosince v 17.00 hod. bude sloužena mše svatá v polském jazyce.