Slavíme 2. neděli velikonoční, neděli Božího milosrdenství.

Na Velký pátek se při sbírce na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a posvátných míst ve Svaté zemi vybralo 11 560 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost.


V tomto týdnu oslavíme:
– v pondělí 25. dubnasváteksv. Marka, evangelisty– v pátek 29. dubna svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy– v neděli 1. května 3. neděli velikonoční.


Na začátku postní doby jste si mohli vyzvednout papírové schránky „postničky“ a sbírat do nich peníze. Nyní nám je můžete přinášet do konce dubna, a sice do zákristie nebo farní kanceláře.My je předáme Charitě.


Dne 1. května
 organizujeme farnípouť k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilín u Krnova. Dnes je poslední možnost se přihlásit v zákristii, kde také obdržíte bližší informace.

Categories: Aktuality