Slavíme 2. neděli velikonoční, neděli Božího milosrdenství.

V neděli 23. dubna oslavíme 3. neděli velikonoční.

V neděli 2. dubna se při sbírce na topení v našem kostele vybralo 29 425 Kč.

Na Velký pátek se při sbírce na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě vybralo 17 417 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost.

Ve středu 19. dubna v 18:18 hod. zveme do kapitulní síně našeho kláštera na večer chval.

Dne 1. května organizujeme farní pouť k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilín u KrnovaPřihlásit se můžete do neděle 23. dubna v zákristii, kde také obdržíte bližší informace.

Na začátku postní doby jste si mohli vyzvednout papírové schránky „postničky“ a sbírat do nich peníze. Děkujeme všem, co se zapojili do této aktivity.  Své postní krabičky můžete odevzdávat nejpozději do příští neděle 23. dubna do zákristie nebo farní kanceláře. My je předáme Charitě. O výsledku a záměru budete informováni.

Srdečně zveme mladé na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v Žarošicích v sobotu 13. května. Je určené pro mládež ve věku 12-25 let. Zájemci se mají přihlašovat do 24. dubna přes online formulář uvedený na webových stránkách Diecézního centra mládeže: mladez.biskupstvi.cz/dsm. Pro účastníky z brněnského děkanátu nabízíme možnost společného odjezdu vlakem z Brna. V takovém případě uveďte v přihlašovacím formuláři možnost „doprava zajištěná knězem“. Více informací pak dostanou přihlášení emailem.

Categories: Aktuality