Dnes je 21. neděle v mezidobí

V tomto týdnu oslavíme:– V úterý 24. srpnasvátek sv. Bartoloměje, apoštola.
– Ve středu 25. srpna památku sv. Ludvíka IX., krále, patrona 3. řádu sv. Františka.
– V pátek 27. srpna památku sv. Moniky.
– V sobotu 28. srpna památku sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
– V neděli 29. srpna 22. neděli v mezidobí. Během letních prázdninje možnost adorace Nejsvětější Svátosti pouze v pátky od 14:30do 15:30hod. Výstav je zakončen svátostným požehnáním.
– Milí rodiče, i ve školním roce 2021/2022 bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství, a to každé úterý od 16:15 do 17:15 hod.

– Od října bude v naší farnosti také možnost přípravy ke svátosti biřmování, křtu dospělých a k prvnímu sv. přijímání.
– Všechny přihlášky si můžete vyzvednout v zákristii. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Categories: Aktuality