Dnes je 22. neděle v mezidobí.
V tomto týdnu oslavíme:
– v pátek 8. září svátek Narození Panny Marie
– v neděli 10. září 23. neděli v mezidobí

V pondělí 4. září po mši sv. v 15:30 hod. bude modlitební setkání Služebníků Ježíšova Velekněžského srdce – tzv. modlitby za kněze, ukončené svátostným požehnáním v 17:00 hod. Tyto modlitby se konají v našem kostele každé pondělí.V úterý 5. září po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Josef Požár.
Od čtvrtku 7. září opět začíná v našem kostele pravidelná adorace Nejsvětější Svátosti. Ta je každý čtvrtek od 14:30 hod. do začátku mše sv. v 15:30 hod.Milí rodiče, i v letošním školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství, a to každou středu od 16:00 do 17:00 hod. Výuka náboženství začne ve středu 13. září.

1. září jsme v naší minoritské komunitě přivítali o. Tomáše Traviňského. Přišel k nám z polského Krakova. Vítáme ho mezi námi.

Categories: Aktuality