Dnes je 22. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:
– V pátek 3. září památku sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
– V neděli 5. září 23. neděli v mezidobí.
– V sobotu 4. září po mši sv. v 8:00 hod. bude mariánská pobožnost na první sobotu        v měsíci.
– V neděli 5. září, při mši svaté v 10:30 bude kněz žehnat dětem a učitelům do nového školního roku. Po mši svaté budou dětem požehnány školní aktovky, které si sebou přinesou. Touto nedělí znovu začínáme slavit nedělní mše svaté pro děti a jejich rodiče.
Milí rodiče, i ve školním roce 2021/2022 bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství, a to každé úterý od 16:15 do 17:15 hod. Výuka náboženství začne v úterý 21. září.

Od října bude v naší farnosti také možnost přípravy ke svátosti biřmování, křtu dospělých a k prvnímu sv. přijímání.Všechny přihlášky si můžete vyzvednout v zákristii. Odevzdávat je můžete do konce srpna v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Od pondělí 6. září bude opět možnost adorace Nejsvětější Svátosti od pondělí do pátku a v neděli od 14:30do 15:30hod. Výstav je zakončen svátostným požehnáním.

Categories: Aktuality