Dnes je 23. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:
– ve čtvrtek 8. září svátek Narození Panny Marie
– v neděli 11. září 24. neděli v mezidobí

V pondělí 5. září po mši sv. v 15:30 hod. bude modlitební setkání Služebníků Ježíšova Velekněžského srdce – tzv. modlitby za kněze, ukončené svátostným požehnáním v 17:00 hod. Tyto modlitby se konají v našem kostele každé pondělí.


V úterý 6. září po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta.


Milí rodiče, i v letošním školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství, a to každou středu od 16:00 do 17:00 hod. Výuka náboženství začne ve středu 21. září.Příprava na 1. svaté přijímání bude probíhat vždy v neděli přede mší sv. od 10:10 do 10:25 hod. Začne v neděli 2. října.

Categories: Aktuality