Dnes je 23. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:
– Ve středu 8. zářísvátek Narození Panny Marie
– V neděli 12. září 24. neděli v mezidobí.

V pondělí 6. září po mši sv. v 15:30 hod. bude modlitební setkání Služebníků Ježíšova Velekněžského srdce – tzv. modlitby za kněze, ukončené svátostným požehnáním v 17:00 hod. Tyto modlitby se konají v našem kostele každé pondělí.

V úterý 7. září po mši sv. v 15:30 bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta.

Ve čtvrtek 10. září v 15:30 hod. bude sloužena mše svatá na úmysly rodičů a blízkých dětí, které zemřely před narozením nebo při porodu, a za počatý život. Jména nenarozených dětí můžete na začátku mše svaté napsat na papírek a vložit do košíčku uprostřed kostela, který bude přinesen s dary. Po mši svaté bude adorace za uzdravení.

Milí rodiče, i v letošním školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství, a to každé úterý od 16:15 do 17:15 hod. Výuka náboženství začne v úterý 21. září.Od října bude v naší farnosti také možnost přípravy ke svátosti biřmování, křtu dospělých a k prvnímu sv. přijímání.Všechny přihlášky si můžete vyzvednout v zákristii. Odevzdávat je můžete nejpozději do neděle 12. září v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Od pondělí 6. září bude opět možnost adorace Nejsvětější Svátosti od pondělí do pátku a v neděli od 14:30do 15:30hod. Výstav je zakončen svátostným požehnáním.

Categories: Aktuality