Dnes je 24. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:
– v úterý 13. září památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
– ve středu 14. zářísvátekPovýšení svatého kříže
– ve čtvrtek 15. září památku Panny Marie Bolestné
– v pátek 16. září památku sv. Ludmily, mučednice
– v sobotu 17. září svátek Vtisknutí stigmat našemu sv. Otci Františkovi
– v neděli 18. září 25. neděli v mezidobí

V úterý 13. září setkání ctitelů Božího Milosrdenství nebude.


Milí rodiče, i v letošním školním roce bude v naší farnosti probíhat výuka náboženství, a to každou středu od 16:00 do 17:00 hod. Výuka náboženství začne ve středu 21. září.


Příprava na 1. svaté přijímání bude probíhat vždy v neděli přede mší sv. od 10:10 do 10:25 hod. Začne v neděli 2. října.

Categories: Aktuality