Dnes je 25. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:
– v pondělí 20. září památku sv. Ondřeje Kim Tae
– gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
– v úterý 21. zářísváteksv. Matouše, apoštola a evangelisty
– ve čtvrtek 23. září památku sv. Pia z Pietrelciny, kněze– v neděli 26. září 26. neděli v mezidobí

V pondělí 20. září adorace Nejsvětější Svátosti od 14:30do 15:30hod. nebude.Nebude animodlitební setkání Služebníků Ježíšova Velekněžského srdce – tzv. modlitby za kněze, po mši sv. v 15:30 hod.

V úterý 21. září začne v naší farnosti výuka náboženství. Bude každé úterý od 16:15 do 17:15 hod.

Od neděle 26. září po mši sv. v 10:30 hod. opět otevíráme farní kavárnu v tzv. Karafě. Farní kavárna bude otevřena každou neděli po mši sv. v 10:30 hod. Všichni jste srdečně zváni.

Z naší minoritské komunity odchází o. Kryštof Skibiński na nové působiště, do našeho kláštera v Praze. Děkujeme mu za jeho službu pro naši farnost a klášter a přejeme mu Boží požehnání, hojnost darů Ducha Svatého a vše dobré v novém působišti.

Categories: Aktuality