Dnes je 26. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:
– v úterý 27. září památku sv. Vincence z Paula, kněze
– ve středu 28. záříslavnostsv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – je to doporučený svátek
– ve čtvrtek 29. září svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
– v pátek 30. září památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
– v sobotu 1. října památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
– v neděli 2. října 27. neděli v mezidobí

V úterý 27. září zveme na setkání ctitelů Božího Milosrdenství. Začne modlitbou růžence ve 14:30 hod., následovat bude Korunka k Božímu milosrdenství a mše sv. v 15:30 hod., celebrovaná o. Pavlem Habrovcem. Od tohoto dne budou setkání ctitelů Božího Milosrdenství každé čtvrté úterý v měsíci.


Ve čtvrtek 29. září v 15:30 hod. bude sloužena mše svatá na úmysly rodičů a blízkých dětí, které zemřely před narozením nebo při porodu, a za počatý život. 
Jména nenarozených dětí můžete na začátku mše svaté napsat na papírek a vložit do košíčku uprostřed kostela, který bude přinesen s obětními dary. Po mši svaté bude adorace za uzdravení.


Blíží se slavnost sv. Františka z Assisi, na kterou Vás všechny srdečně zveme. V pondělí 3. října v 18:00 hod. bude pobožnost k uctění blažené smrti sv. Františka – Transitus. Pobožnost doprovodí zpěvem Svatomichalská gregoriánská schola. Mše svaté v den slavnosti sv. Františka, 4. října, budou v 10:00 a v 15:30 hod. Slavnostní mši svaté v 15:30 bude předsedat o. Piotr Pawlik, provinciál minoritů v ČR. Hudebně ji doprovodí Schola brněnské mládeže.


Od neděle 25. září se ve všední dny po mši sv. v 15:30 hod., v sobotu po mši sv. v 8:00 hod. a v neděli po každé mši sv. budeme modlit novénu před slavností sv. Františka z Assisi.

Categories: Aktuality