Dnes je 26. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:

– v pondělí 2. října památku svatých andělů strážných
– ve středu 4. října slavnost sv. Františka z Assisi, jáhna, zakladatele tří řádů
– v sobotu 7. října památku Panny Marie Růžencové
– v neděli 8. října 27. neděli v mezidobí

Ve všední dny po mši sv. v 15:30 hod. a v neděli po každé mši sv. se modlíme novénu před slavností sv. Františka z Assisi.

V úterý 3. října po mši v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta.

V úterý 3. října v 18:00 hod. bude pobožnost k uctění blažené smrti sv. Františka – Transitus. Pobožnost doprovodí zpěvem Svatomichalská gregoriánská schola.

Mše svaté v den slavnosti sv. Františka, ve středu 4. října, budou v 10:00 a v 15:30 hod. Slavnostní mši svaté v 15:30 hod. bude předsedat o. Vladimír Záleský, nový děkan brněnského děkanství. Hudebně ji doprovodí Schola brněnské mládeže.

V úterý 3. října v 19:00 hod. jsou zváni vysokoškoláci na Petrov, kde bude sloužena mše sv. na zahájení akademického roku otcem biskupem Pavlem Konzbulem.

Ve čtvrtek 5. října v 18:00 hod. začneme pravidelné setkávání mužů ke společné modlitbě a adoraci Nejsvětější Svátosti. Setkání budou probíhat pravidelně vždy v první čtvrtky v měsíci. Bližší informace pro zájemce jsou v sakristii.

V sobotu 7. října se v kostele Nalezení sv. Kříže v Brně (u kapucínů) uskuteční pouť k ikoně Královny františkánské rodiny. Pouť začíná ve 13:15 hod. modlitbou sedmiradostného františkánského růžence, pokračuje ve 14:00 hod. mší sv., po ní pak následuje agapé v areálu kláštera. Kromě členů františkánských řádů, je zvána celá široká františkánská rodina včetně všech přátel a sympatizantů sv. Františka.

Milí rodiče, chceme zjistit, jestli byste měli v tomto školním roce zájem o přípravu vašich dětí k prvnímu svatému přijímání v naší farnosti. Pokud ano, vyzvedněte si, prosím, přihlášku na stolku pod kůrem a odevzdejte ji nejpozději do neděle 8. října v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Categories: Aktuality