Dnes je 27. neděle v mezidobí.

V neděli 15. října oslavíme 28. neděli v mezidobí.

Mše svaté pro vysokoškoláky a pracující mládež začnou v úterý 10. října v 18:00 hod. Po mši sv. následuje společenství.

Ve středu 11. října se sejde společenství Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie. Začíná se mší sv. v 15:30 hod., poté následuje společenství ve scholkovně. Pozváni jsou také ti, kteří nejsou členové.

Ve středu 11. října v 18:30 hod. zveme do našeho kostela na večer chval, vedený společenstvím Brno Worship.

22. října bude Misijní neděle. V tento den bychom chtěli podpořit naši minoritskou misii v Paraguayi, kde pracují naši spolubratři a milosrdné sestry III. řádu sv. Františka z Opavy. Prosíme vás tedy o pomoc v pečení misijních koláčů, které budeme v neděli 22. října prodávat před kostelem.  Peníze, které se vyberou, zašleme do minoritské misie v Paraguayi. Všem ochotným pomoci jakýmkoli způsobem upřímné Pán Bůh zaplať!

Milí rodiče, chceme zjistit, jestli byste měli v tomto školním roce zájem o přípravu vašich dětí k prvnímu svatému přijímání v naší farnosti. Pokud ano, vyzvedněte si, prosím, přihlášku na stolku pod kůrem a odevzdejte ji nejpozději dnes v zákristii.

Milí rodiče, v naší farnosti se objevila touha po vzniku společenství dětí. Chceme tedy zjistit zájem o tuto aktivitu. Společenství by bylo pro děti od 1. třídy základní školy a bylo by pravděpodobně v pátky po odpolední mši sv. Pokud byste chtěli, aby vaše dítě do společenství chodilo, přihlaste je v zákristii nebo u o. Vladimíra do konce října.

Je třeba doplnit pastorační radu naší farnosti. Pokud by se někdo chtěl přihlásit jako kandidát do této rady anebo navrhnout někoho jiného jako zástupce, ať se přihlásí vzákristii, a to do 16. října do 15:30 hod. Budou následovat veřejné volby k doplnění pastorační rady.

Ve čtvrtek 26. října, v 18:00 – 21:00 hod., v prostorách brněnského výstaviště, proběhne jeden z koncertního turné GODZONE TOUR – letošní motto je „NEBOJTE SE“. Godzone tour je spojením originálního hudebně-tanečního programu, jedinečných příběhů lidí, inovativní video produkce a divadelní show, které se uskuteční v šesti městech Slovenska i České republiky. Je akcí „Nové evangelizace“, která se snaží šířit víru v Ježíše Krista a pomoci lidem docenit to, kdo je Ježíš, co udělal a co stále dělá. Během programu vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup je zdarma.

Categories: Aktuality