Dnes je 28. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:

– v sobotu 15. října památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
– v neděli 16. října 29. neděli v mezidobí

V úterý 11. října po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta.

Každý pátek zveme ministranty a mládež na společenství. Setkání začíná po mši sv. v 15:30 a úklidu kostela.

Mše svaté pro vysokoškoláky a pracující mládež začnou v úterý 18. října v 18:00 hod.

23. října bude Misijní neděle. V tento den bychom chtěli podpořit naši minoritskou misii v Paraguayi, kde pracují naši spolubratři a milosrdné sestry III. řádu sv. Františka z Opavy. Prosíme vás tedy o pomoc v pečení misijních koláčů, které budeme v neděli 23. října prodávat před kostelem.  Peníze, které se vyberou, zašleme do minoritské misie v Paraguayi. Všem ochotným pomoci jakýmkoli způsobem upřímné Pán Bůh zaplať!

Categories: Aktuality