Dnes je 28. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:

– v úterý 17. října památku sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
– ve středu 18. října svátek sv. Lukáše, evangelisty
– v sobotu 21. října památku bl. Karla Rakouského, posledního českého krále
– v neděli 22. října 29. neděli v mezidobí. Sbírka bude na misie.

Každé úterý zveme do našeho kostela vysokoškoláky a pracující mládež na mši svatou v 18:00 hod., po které následuje adorace a společenství.

Ve středu 18. října v 18:18 hod. zveme do kapitulní síně našeho kláštera na večer chval.

22. října bude Misijní neděle. Sbírka během mší svatých příští neděle bude určena na Papežská misijní díla. V tento den bychom chtěli také podpořit naši minoritskou misii v Paraguayi, kde pracují naši spolubratři a milosrdné sestry III. řádu sv. Františka z Opavy. Prosíme vás tedy o pomoc v pečení misijních koláčů, které budeme v neděli prodávat před kostelem.  Koláče můžete přinést v pátek, v sobotu nebo v neděli do zákristie. Budete-li chtít podpořit misii peněžními dary, můžete tak učinit také v zákristii. Peníze poté zašleme do minoritské misie v Paraguayi. Všem ochotným pomoci jakýmkoli způsobem upřímné Pán Bůh zaplať!

Milí rodiče, v naší farnosti se objevila touha po vzniku společenství dětí. Chceme tedy zjistit zájem o tuto aktivitu. Společenství by bylo pro děti od 1. třídy základní školy. Pokud byste chtěli, aby vaše dítě do společenství chodilo, přihlaste je v zákristii nebo u o. Vladimíra do konce října.

Je třeba doplnit pastorační radu naší farnosti. Pokud by se někdo chtěl přihlásit jako kandidát do této rady anebo navrhnout někoho jiného jako zástupce, ať se přihlásí vzákristii, a to do 16. října do 15:30 hod. Budou následovat veřejné volby k doplnění pastorační rady.

Ve čtvrtek 26. října, v 18:00 – 21:00 hod., v prostorách brněnského výstaviště (pavilon B), proběhne jeden z koncertů turné GODZONE TOUR – letošní motto je „NEBOJTE SE“. Godzone tour je spojením originálního hudebně-tanečního programu, jedinečných příběhů lidí, inovativní video produkce a divadelní show, které se uskuteční v šesti městech Slovenska i České republiky. Je akcí „Nové evangelizace“, která se snaží šířit víru v Ježíše Krista a pomoci lidem docenit to, kdo je Ježíš, co udělal a co stále dělá. Během programu vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup je zdarma.

Categories: Aktuality