Dnes je 28. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:


– v pátek 15. října památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
– v neděli 17. října 29. neděli v mezidobí

Od pondělí 11. října bude výstav Nejsvětější Svátosti v našem kostele pouze ve čtvrtky, a to od 14:30 do 15:30 hod. Zakončený bude svátostným požehnáním.

Každou neděli, po mši sv. v 10:30, vás všechny zveme do farní kavárny v tzv. Karafě.

V úterý 12. října zveme na setkání ctitelů Božího Milosrdenství. Začne modlitbou růžence ve 14:30, následovat bude Korunka k Božímu milosrdenství a mše sv. v 15:30, celebrovaná o. Pavlem Habrovcem.

V úterý 5. října v 18:00 hod. zveme vysokoškoláky a pracující mládež na setkání společenství v tzv. Karafě.

Prosíme o pomoc s úklidem kostela. Úklid je každý pátek po mši sv. v 15:30.S radostí přivítáme každého, kdo je ochoten pomoci.

Categories: Aktuality