Dnes je 29. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:

– v pondělí 17. října památku sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
– v úterý 18. října svátek sv. Lukáše, evangelisty
– v pátek 21. října památku bl. Karla Rakouského, posledního českého krále
– v sobotu 22. října památku sv. Jana Pavla II., papeže
– v neděli 23. října 30. neděli v mezidobí. Sbírka bude na misie.

Každé úterý zveme do našeho kostela vysokoškoláky a pracující mládež na mši svatou v 18:00 hod., po které následuje adorace a společenství.

Ve středu 19. října se sejde společenství Rytířstvo Neposkvrněné. Setkání proběhne po mši sv. v 15:30 hod. ve scholkovně. Zváni jsou jak členové Rytířstva, tak případní zájemci.

Ve středu 19. října v 18:18 hod. zveme do kapitulní síně našeho kláštera na večer chval.

23. října bude Misijní neděle. Sbírka během mší svatých příští neděle bude určena na Papežská misijní díla. V tento den bychom chtěli také podpořit naši minoritskou misii v Paraguayi, kde pracují naši spolubratři a milosrdné sestry III. řádu sv. Františka z Opavy. Prosíme vás tedy o pomoc v pečení misijních koláčů, které budeme v neděli prodávat před kostelem.  Koláče můžete přinést v pátek, v sobotu nebo v neděli do zákristie. Budete-li chtít podpořit misii peněžními dary, můžete tak učinit také v zákristii. Peníze poté zašleme do minoritské misie v Paraguayi. Všem ochotným pomoci jakýmkoli způsobem upřímné Pán Bůh zaplať!

Categories: Aktuality