Dnes je 29. neděle v mezidobí – Misijní neděle.

V tomto týdnu oslavíme:

– v pondělí 23. října památku sv. Jana Kapistránského, kněze 1. řádu sv. Františka
– ve středu 25. října slavnost Výročí posvěcení našeho kostela
– v sobotu 28. října svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
– v neděli 29. října 30. neděli v mezidobí

Dnes je Misijní neděle. Sbírka při mších sv. je určena na Papežská misijní díla. Chceme také podpořit naši minoritskou misii v Paraguayi, kde pracují naši spolubratři a sestry minoritky z Opavy. Proto dnes prodáváme před kostelem misijní koláče. Výtěžek z jejich prodeje zašleme do Paraguaye. Pokud chcete podpořit misii peněžními dary, můžete tak učinit také v zákristii. Všem ochotným pomoci jakýmkoli způsobem moc děkujeme!

V úterý 24. října zveme na setkání ctitelů Božího Milosrdenství. Začne modlitbou růžence ve 14:30 hod., následovat bude Korunka k Božímu milosrdenství a mše sv. v 15:30 hod., celebrovaná o. Pavlem Habrovcem.

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu od 25. října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době, tj. od 2. do 8. listopadu. Podmínky jsou: svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a při návštěvě hřbitova modlitba třeba jen v duchu za zemřelé.

Milí rodiče, v naší farnosti se objevila touha po vzniku společenství dětí. Chceme tedy zjistit zájem o tuto aktivitu. Společenství by bylo pro děti od 1. třídy základní školy. Pokud byste chtěli, aby vaše dítě do společenství chodilo, přihlaste je v zákristii nebo u o. Vladimíra do konce října.

Děkujeme všem, kteří se přihlásili jako kandidáti do pastorační rady naší farnosti. Nyní připravujeme veřejné volby. Včas budete o všem informováni.

Ve čtvrtek 26. října, v 18:00 – 21:00 hod., v prostorách brněnského výstaviště (pavilon B), proběhne jeden z koncertů turné GODZONE TOUR – letošní motto je „NEBOJTE SE“. Godzone tour je spojením originálního hudebně-tanečního programu, jedinečných příběhů lidí, inovativní video produkce a divadelní show, které se uskuteční v šesti městech Slovenska i České republiky. Je akcí „Nové evangelizace“, která se snaží šířit víru v Ježíše Krista a pomoci lidem docenit to, kdo je Ježíš, co udělal a co stále dělá. Během programu vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup je zdarma.

Ze soboty 28. na neděli 29. října se mění letní čas na zimní.

Categories: Aktuality