29. neděle v mezidobí – farní ohlášky

V tomto týdnu oslavíme:

– v pondělí 18. října svátek sv. Lukáše, evangelisty
– ve čtvrtek 21. října památku bl. Karla Rakouského, posledního českého krále
– v pátek 22. října památku sv. Jana Pavla II., papeže
– v sobotu 23. října památku sv. Jana Kapistránského, kněze 1. řádu sv. Františka
– v neděli 24. října, 30. neděli v mezidobí. Sbírka bude na misie.

Každé úterý zveme do našeho kostela vysokoškoláky a pracující mládež na mši svatou v 18:00 hod., po které následuje adorace a společenství.

Ve středu 20. října v 18:18 hod.zveme do kapitulní síně našeho kláštera na večer chval.

Každý pátek zveme ministranty a mládež na společenství. Setkání začíná po mši sv. v 15:30 a úklidu kostela.

24. října bude Misijní neděle. Sbírka během mší svatých příští neděle bude určena na Papežská misijní díla. V tento den bychom chtěli také podpořit naši minoritskou misii v Paraguayi, kde pracují naši spolubratři a milosrdné sestry III. řádu sv. Františka z Opavy. Prosíme vás tedy o pomoc vpečení misijních koláčů, které budeme v neděli prodávat před kostelem.  Koláče můžete přinést v pátek, v sobotu nebo v neděli do zákristie. Budete-li chtít podpořit misii peněžními dary, můžete tak učinit také v zákristii. Peníze poté zašleme do minoritské misie v Paraguayi. Všem ochotným pomoci jakýmkoli způsobem upřímné Pán Bůh zaplať!

Categories: Aktuality