Dnes je 3. neděle postní – sbírka je určena na přípravu celostátního a světového setkání mládeže.

V neděli 27. března oslavíme 4. neděli postní – Laetare (raduj se).

Pobožnosti křížové cesty se během postní doby konají ve středu a v pátekpo mši svaté v 15:30 hod.V pátky postní doby po mši svaté v 10:00 hod. se modlíme kající pobožnost na Svatých schodech.

V pátek 25. března je Slavnost Zvěstování Páně.Tento den slavíme v naší Loretě pouť. Po mši svaté v 10:00 hod.se pomodlíme modlitbu radostného růžence v Loretánské chýši. Po mši svaté v 15:30 hod. bude průvod do Svaté chýše s Loretánskými litaniemi a modlitbami k získání plnomocných odpustků. Po tomto průvodu se připojíme prostřednictvím živého přenosu ke kající pobožnosti, kterou povede Svatý otec v Římě. Při této příležitosti zasvětí Rusko a Ukrajinu Nejsvětějšímu srdci Panny Marie. Přenos začne v 17:00 hod. Přijďte vyprošovat mír pro celý svět. Tento pátek proto nebude pobožnost na Svatých schodech, ani křížová cesta. Tento den není půst od masa.

Společenství Minoritské pracující a studující mládeže srdečně zve na křížovou cestu centrem Brna, která se uskuteční v úterý 22. března.Začínáme mší svatou v 18:00 hod. v kostele u minoritů a poté vycházíme do města. Křížová cesta bude mj. obětována za mír ve světě. Každý je srdečně zván.

Zveme vás na akci 24 hodin pro Pána a pro Ukrajinu. Společný program bude v kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů) od pátku 25. března od 20:00 hod. do soboty 26. března, kdy bude zakončen mší svatou v 17:00 hod. Na programu bude po celou dobu adorace (kromě doby mše svaté v sobotu od 8:30 hod.) a v sobotu v době od 9:00 do 16:30 hod. bude příležitost k přijetí svátosti smíření.

Categories: Aktuality