Dnes je 3. neděle v mezidobí, neděle Božího slova – sbírka je na České katolické biblické dílo.

V tomto týdnu oslavíme:

– v úterý 24. ledna památku sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
– ve středu 25. ledna svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
– ve čtvrtek 26. ledna památku sv. Timoteje a Tita, biskupů
– v sobotu 28. ledna památku sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
– v neděli 29. ledna 4. neděli v mezidobí

Do středy 25. ledna prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosme proto Boha ve svých modlitbách za lásku a jednotu všech křesťanů.

V úterý 24. ledna zveme na setkání ctitelů Božího Milosrdenství. Začne modlitbou růžence ve 14:30 hod., následovat bude Korunka k Božímu milosrdenství a mše sv. v 15:30 hod., celebrovaná o. Pavlem Habrovcem.

Milí farníci, v návaznosti na proběhlou synodu bychom rádi rozvíjeli život v naší farnosti. K tomuto úmyslu bychom potřebovali vaši spolupráci. Připravili jsme pro vás krátký dotazník, ve kterém se zaměřujeme na aktivity a zájmy v naší farnosti. Prosíme vás o jeho vyplnění. Dotazníky budou rozdávány příští neděli 29. ledna při všech mších svatých.

V sobotu 18. února zveme všechny rodiče s dětmi na Dětský karneval, který se bude konat v kapitulní síni našeho kláštera. Téma bude: Můj oblíbený svatý nebo svatá. Pokud se budete chtít zúčastnit, prosíme, přihlašujte se v zákristii. Více informací najdete na plakátech.

Milí přátelé, v druhém kole prezidentských voleb mnozí řeší konflikt mezi svědomím a odpovědností. Je krátkozraké předpokládat, že problém ve svědomí vyřeší člověk tím, že nejde volit. Svatý Tomáš More v jedné modlitbě prosí: „Dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím dobro kolem sebe.“ Mít na očích možné dobro, i když je menší, než bychom si přáli, a zbytek svěřit Boží prozřetelnosti, to je dle mého soudu řešení, které nám nabízí rozum osvícený vírou. Prosím, běžme volit.

Žehnám každému z vás.

biskup Pavel

Categories: Aktuality