V pondělí 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.

V úterý 26. ledna je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

Ve čtvrtek 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

V sobotu 30. ledna je památka sv. Hyacinty Mariscotti, panny 3. řádu sv. Františka.

V neděli 31. ledna je 4. neděle v mezidobí.

POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ

Milé sestry a bratři,

jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2021/2022 je možné zaslat poštou k mým rukám do 21. března 2021. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.

Váš biskup Vojtěch

Categories: Aktuality