Dnes je 3. neděle velikonoční.


V tomto týdnu oslavíme:

– v pondělí 2. května památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
– v úterý 3. květnasvátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
– v pátek 6. května památku sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
– v neděli 8. května 4. neděli velikonoční


V úterý 3. května po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta.


Zveme vás na májové pobožnosti, které se konají celý měsíc květen po mši svaté v 15:30 hod. kromě nedělí, slavností a prvního pátku v měsíciV sobotu bude pobožnost následovat bezprostředně po ranní mši svaté, která je v8:00 hod. v Loretánské chýši.


Upozorňujeme, že se změnil termín poutě na Vranov,
 v rámci měsíčních setkání rodin. Pouť nebude v neděli 15. května, ale v sobotu 14. května. Více informací najdete na plakátě nebo u o. Piotra Pawlika.


U příležitosti 30. výročí existence časopisu Immaculata, vás v neděli 15. května srdečně zveme na děkovnou mši svatou v 15:30 hod.  Hlavním celebrantem bude o. Tomáš Lesňák, generální asistent minoritského řádu z Říma a kazatelem o. Jaroslav Brož, proděkan Katolické teologické fakulty v Praze.

Categories: Aktuality