Dnes je 3. neděle velikonoční.

V tomto týdnu oslavíme:

– v pondělí 24. dubna památku sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka 1. řádu sv. Františka

– v úterý 25. dubna svátek sv. Marka, evangelisty

– v sobotu 29. dubna svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

– v neděli 30. dubna 4. neděli velikonoční

V úterý 25. dubna zveme na setkání ctitelů Božího Milosrdenství. Začne modlitbou růžence ve 14:30 hod., následovat bude Korunka k Božímu milosrdenství a mše sv. v 15:30 hod., celebrovaná o. Pavlem Habrovcem.

V úterý 25. dubna mše svatá pro mládež, vysokoškoláky a pracující mládež v 18:00 hod. nebude.

Dne 1. května organizujeme farní pouť k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilín u KrnovaPřihlásit se můžete nejpozději dnes v zákristii, kde také obdržíte bližší informace.

Ve dnech 24. – 30. dubna se koná celosvětový týden modliteb za duchovní povolání. Prosíme zahrňte tento úmysl i do vašich modliteb.

Categories: Aktuality