V tomto týdnu oslavíme:

V pátek 23. dubna svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.V sobotu 24. dubna památku sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka 1. řádu sv. Františka. V neděli 25. dubna 4. neděli velikonoční.

Každé úterý zveme do našeho kostela mládež, vysokoškoláky a pracující mládež na mši svatou v 18:00 hod.

Na začátku postní doby jste si mohli vyzvednout papírové schránky „postničky“ a sbírat do nich peníze. Nyní nám je můžete přinášet do kobce dubna, a sice do zákristie nebo farní kanceláře.My je předáme Charitě.o.

Categories: Aktuality