Dnes je 30. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:

– ve středu 1. listopadu Slavnost Všech svatých – je to doporučený svátek
– ve čtvrtek 2. listopadu Vzpomínku na všechny věrné zemřelé
– v pátek 3. listopadu Vzpomínku na všechny věrné zemřelé serafínského řádu: bratry, sestry, příbuzné a dobrodince
– v sobotu 4. listopadu památku sv. Karla Boromejského, biskupa
– v neděli 5. listopadu 31. neděli v mezidobí

Na Slavnost Všech svatých, 1. listopadu, budou mše sv. v 10:00 a 15:30 hod.

Na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé, 2. listopadu, budou mše sv. v 10:00 a 15:30 hod. V tento den ve 13:30 hod. zveme všechny k účasti na pobožnosti za zemřelé, která se bude konat na Ústředním hřbitově u hrobů bratří minoritů a terciářských hrobů. Společně se sejdeme před obřadní síní u dolní brány.

3. listopadu vás zveme na pobožnost, která se koná jednou za rok přímo u krypt v našem kostele, po odpolední mši svaté, přibližně v 16:15 hod.

Ve středu odpoledne a ve čtvrtek po celý den, je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Sbírka z minulé neděle na Papežská misijní díla činila 30 478 Kč. Sbírka na podporu minoritské misie v Paraguayi, zvaná Misijní koláč, činila 64 831 Kč. Všem dárcům a všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhali tuto sbírku zorganizovat a připravit moc děkujeme!

Ve čtvrtek 2. listopadu v 18:00 hod. jsou zváni muži ke společné modlitbě a adoraci. Sraz je v 17:45 hod. u bočního vchodu vedle kostela. Bližší informace pro zájemce jsou v sakristii.

Od soboty 4. listopadu nebudou slouženy sobotní mše sv. v 8:00 hod. v Loretě, ale v kostele. Do Lorety se vrátíme od května příštího roku.

V úterý 14. listopadu od 18:00 hod. proběhne v našem kostele koncert Simy Magušinové (dříve známe jako Martausové) s kapelou. Vstupenky je možné zakoupit přes ticketportal.cz. Všichni jste srdečně zváni.

Categories: Aktuality