Dnes je 30. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:
– v pondělí 25. října slavnostVýročí posvěcení našeho kostela
– ve čtvrtek 28. říjnasváteksv. Šimona a Judy, apoštolů
– v pátek 29. října památku bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
– v neděli 31. října, 31. neděli v mezidobí.

Dnes je Misijní neděle. Sbírka je určena na Papežská misijní díla. Chceme také podpořit naši minoritskou misii v Paraguayi, kde pracují naši spolubratři a sestry minoritky z Opavy. Proto dnes prodáváme před kostelem misijní koláče.Výtěžek z jejich prodeje zašleme do Paraguaye.Pokud chcete podpořit misii peněžními dary, můžete tak učinit v zákristii. Všem ochotným pomoci jakýmkoli způsobem upřímné Pán Bůh zaplať!

Každé úterý zveme do našeho kostela vysokoškoláky a pracující mládež na mši sv. v 18:00 hod., po které následuje adorace a společenství.

Každý pátek zveme ministranty a mládež na společenství. Setkání začíná po mši sv. v 15:30 a úklidu kostela.

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu od 25. října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době, tj. od 2. do 8. listopadu. Podmínky jsou: svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otcea při návštěvě hřbitova modlitba třeba jen v duchu za zemřelé.

Ze soboty 30. na neděli 31. října se mění letní čas na zimní.

Categories: Aktuality