Dnes je 31. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:

– ve čtvrtek 9. listopadu svátek Posvěcení lateránské baziliky
– v pátek 10. listopadu památku sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
– v sobotu 11. listopadu památku sv. Martina, biskupa
– v neděli 12. listopadu 32. neděli v mezidobí

Ve středu 8. listopadu se sejde společenství Rytířstvo Neposkvrněné. Setkání proběhne po mši sv. v 15:30 hod. ve scholkovně. Zváni jsou jak členové Rytířstva, tak případní zájemci.

Ve středu 8. listopadu v 18:30 hod. zveme do našeho kostela na večer chval, vedený společenstvím Brno Worship.

Připomínáme, že do středy 8. listopadu je možno po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce), denně získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Do 8. listopadu je také po každé mši sv. otevřena naše řádová krypta.

V neděli 12. listopadu, při každé mši sv., proběhnou volby do pastorační rady naší farnosti. Prosíme, vyzvedněte si dnes hlasovací lístky na stolku pod kůrem. Odevzdáte je za týden, v neděli. Volit může osoba starší 18 let. Volí se minimálně 1, maximálně 6 osob a to tak, že natrhnete hlasovací lístek u kandidáta, kterému chcete dát svůj hlas. Na nástěnce v předsíni najdete seznam kandidátů. Zvolených bude 6 osob s největším počtem hlasů. Hlasovací lístky budou k dispozici i v den voleb.

V úterý 14. listopadu od 18:00 hod. proběhne v našem kostele koncert Simy Magušinové (dříve Martausové) s kapelou. Vstupenky je možné zakoupit přes ticketportal.cz. Všichni jste srdečně zváni.

Zveme vás na Kurz psaní ikon, pod vedením zkušené pravoslavné malířky ikon Sylvie Novotné. Paní Sylvie má za sebou realizace ikon v mnoha českých chrámech a kostelích. Vedení kurzů se věnuje již několik let. Kurz se skládá ze 13 setkání, vždy ve středu od 16:00 do 21:00 hod. na staré faře. První setkání je 3. ledna 2024. Kurz není lekcí malování ale modlitbou, a proto zveme všechny, kteří se chtějí setkat s Pánem. Více informací najdete na plakátě na nástěnce pod kůrem.

Categories: Aktuality