Dnes je 31. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:
– v pondělí 1. listopadu SlavnostVšech svatých – je to doporučený svátek
– v úterý 2. listopaduVzpomínku na všechny věrné zemřelé
– ve středu 3. listopaduVzpomínku na všechny věrné zemřelé serafínského řádu: bratry, sestry, příbuzné a dobrodince
– ve čtvrtek 4. listopadu památku sv. Karla Boromejského, biskupa– v neděli 7. listopadu, 32. neděli v mezidobí

Na Slavnost Všech svatých, 1. listopadu, budou mše sv. v 10:00 a 15:30 hod.

Na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé, 2. listopadu, budou mše sv. v 10:00 a 15:30 hod. V tento den ve 13:30 hod. zveme všechny k účasti na pobožnosti za zemřelé, která se bude konat na Ústředním hřbitově u hrobů bratří minoritů a terciářských hrobů. Společně se sejdeme před obřadní síní u dolní brány.

3. listopaduvás zveme na pobožnost, která se koná jednou za rok přímo u krypt v našem kostele, po odpolední mši svaté, přibližně v 16:15 hod.

V pondělí odpoledne a v úterý po celý den, je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek(svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce)je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha.Z důvodu pandemie je v letošním roce možnézískat plnomocné odpustky pro duše v očistci nejen od 1. do 8. listopadu, ale kterýchkoli osm dní v měsíci listopadu dle vlastní volby (nemusejí následovat bezprostředně za sebou, je možné si tyto dny svobodně vybrat), po splnění tří obvyklých podmínek a navštívíte-li hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

V úterý 2. listopadu Mariánské večeřadlo po mši sv. v 15:30 hod. nebude.

V neděli 7. listopadu, při mši sv. v 10:30, bude o. děkan Václav Slouk udělovat svátost biřmování pěti biřmovancům.

Sbírka z minulé neděle na Papežská misijní díla činila 27 971 Kč.Sbírka na podporu minoritské misie v Paraguayi, zvaná Misijní koláč, činila 47 846 Kč.Všem dárcům a všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhali tuto sbírku zorganizovat a připravit upřímnéPán Bůh zaplať!

Categories: Aktuality