Dnes je 32. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:

– ve středu 9. listopadu svátek Posvěcení lateránské baziliky
– ve čtvrtek 10. listopadu památku sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
– v pátek 11. listopadu památku sv. Martina, biskupa
– v sobotu 12. listopadu památku sv. Josafata, biskupa a mučedníka
– v neděli 13. listopadu 33. neděli v mezidobí – sbírka bude na podporu katolických médií

V úterý 8. listopadu po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta.

Ve středu 9. listopadu se sejde společenství Rytířstvo Neposkvrněné. Setkání proběhne po mši sv. v 15:30 hod. ve scholkovně. Zváni jsou jak členové Rytířstva, tak případní zájemci.

Připomínáme, že do úterý 8. listopadu je možno po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce), denně získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Do 8. listopadu je také po každé mši sv. otevřena naše řádová krypta.

Categories: Aktuality