Dnes je 32. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:
– v úterý 9. listopadu svátekPosvěcení lateránské baziliky
– ve středu 10. listopadu památku sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
– ve čtvrtek 11. listopadu památku sv. Martina, biskupa
– v pátek 12. listopadu památku sv. Josafata, biskupa a mučedníka
– v sobotu 13. listopadu svátek sv. Anežky České, panny 2. řádu sv. Františka
– v neděli 14. listopadu, 33. neděli v mezidobí

V úterý 9. listopadu zveme na setkání ctitelů Božího Milosrdenství. Začne modlitbou růžence ve 14:30 hod., následovat bude Korunka k Božímu milosrdenství a mše sv. v 15:30 hod., celebrovaná o. Pavlem Habrovcem.

Každé úterý zveme do našeho kostela vysokoškoláky a pracující mládež na mši sv. v 18:00 hod., po které následuje adorace a společenství.

Každý pátek zveme ministranty a mládež na společenství. Setkání začíná po mši sv. v 15:30 a úklidu kostela, tj. přibližně v 17:00 hod.

Připomínáme, že v Loretě je privilegovaný oltář sv. Josefa (vlevo od Svatých schodů). U příležitosti jubilejního roku sv. Josefa vás zveme využít toto místo k soukromé modlitbě a získání plnomocných odpustků. Podmínky najdete na plakátech.

Categories: Aktuality