Dnes je 33. neděle v mezidobí. Sbírka je určena na podporu katolických médií.

V tomto týdnu oslavíme:
– v úterý 21. listopadu památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
– ve středu 22. listopadu památku sv. Cecílie, panny a mučednice
– v pátek 24. listopadu památku sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků
– v neděli 26. listopadu slavnost Ježíše Krista Krále.


Ve středu 22. listopadupo mši sv. v 15:30 hod. bude zahajovací setkání pro zájemce o vstup do sekulárního františkánského řadu. Chceme v našem klášteře obnovit působení tohoto III. řádu, který založil sv. František. Setkání proběhne ve scholkovně.Kontaktní osoby jsou: Peter Mokrička (tel. č. 733 185 720) nebo Jaroslav Engelhart (tel. č. 734 711 684)

Srdečně vás zveme na tvoření adventních věnců, které se bude konat v sobotu 2. prosince od 8:45 do 11:30 hod. ve farní kavárně (na staré faře). S sebou si vezměte korpus, svíčky a ozdoby. Více informací najdete na plakátě pod kůrem. Těšíme se na vás.

Jako každým rokem, tak i letos, se v naší farnosti setkáme se sv. Mikulášem, a to v neděli 3. prosince po dětské mši svaté v 10:30 hodv kapitulní síni. Zvány jsou hlavně děti a jejich rodiče.

Ve volbách do pastorační rady byli zvoleni: Tomáš Hájek, Martina Engelhartová, Jaroslav Engelhart, Jana Hájková, Martin Mikita a Kateřina Staňo Kozubík. Dále byli farářem jmenováni: Monika Řezníčková a Kamil Řezníček. Členy jsou z titulu své funkce o. Vladimír Hubálovský (farář) a o. Petr Macháček (farní vikář a kvardián kláštera). Pastorační rada je poradním orgánem faráře. Její členové se podílejí na plnění různých úkolů ve farnosti a zprostředkovávají kontakt s farníky. Všem členům Pastorační rady blahopřejeme a děkujeme za ochotu podílet se na zodpovědnosti za život naší farnosti.

V týdnu od 19. do 25. listopadu je Týden modliteb za mládežJeho smyslem je spojit se v modlitbě za mladé lidi. Především prosit Ducha Svatého o poznání, jakými cestami či způsoby svědčit o životě s Kristem a jak předávat víru dál.

Středoškolské Katolické Hnutí (SKH)pořádá hru po brněnských kostelích. Hra spočívá v navštívení kostela, oskenování QR kódu z plakátku, zodpovězení na otázky ohledně kostela (např. kdy byl kostel založen?) a modlitbě za mládež. Hra bude probíhat během týdne modliteb za mládež v brněnských kostelích. Jejich seznam naleznete spolu s dalšími informacemi na instagramu skh_brno.

Categories: Aktuality