Dnes je 4. neděle adventní

Srdečně vás zveme na rorátní mše svaté od pondělí do pátku v 6:30 hod.

Ve středu 22. prosince v 18:18 hod. zveme do kapitulní síně našeho kláštera na večer chval.

Přehled termínů předvánočních svátostí smíření a vánočních bohoslužeb v našem kostele najdete na plakátech a také na letáčcích, které jsou na stolku pod kůrem. Prosíme vyzvedněte si je, abyste měli přehled.

Příležitost k předvánoční svátosti smíření je dnes a zítra, 30 minut před každou mší sv. Dále pak ve dnech 21. – 23. prosince od 9:00 do 11:30 hod. a od 14:30 do 16:30 hod. Od 24. do 26. prosince zpovídat nebudeme.

V pátek 24. prosince, na Štědrý den, budou poslední roráty v letošním adventu v 6:30 hod.Odpolední mše sv. v 15:30 hod., bude vigilie Narození Páně pro rodiny s dětmi.Půlnoční mše sv. bude ve 24:00 hod. a zazní tradiční Rybova Česká mše vánoční „Hej mistře!“ v podání Brněnského akademického orchestru, Pěveckého sboru Lumír a sólistů.

V sobotu 25. prosince, na slavnost Narození Páně, budou mše sv. v obvyklém nedělním pořádku v 7:30, 9:00, 10:30 a 15:30 hod.  Odpolední koledovou mši sv. doprovodí Brněnští trubači.

V neděli 26. prosince budeme slavit svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Mše sv. budou v 7:30, 9:00, 10:30 a 15:30 hod. Při každé mši sv. bude obnova manželských slibů. Během odpolední mše sv. zazní vánoční písně a koledy za doprovodu Brněnského smyčcového kvarteta a Smíšeného sboru Kantiléna.

V pondělí 27. prosince, budeme slavit poutní slavnost sv. Jana, apoštola a evangelisty, spolupatrona našeho kostela. Mše sv. budou slouženy v 10:00 a 15:30 hod. Po každé mši sv. budou požehnána vína, která si můžete přinést. Odpolední mši sv. bude celebrovat o. Petr Soukal, kterého můžete znát jako autora některých článků v našem časopise Immaculata. Při mši sv. zazní Moravská mše vánoční „Čuj, Miko, čuj!“ v podání Brněnského akademického sboru.

Categories: Aktuality