Dnes je 4. neděle v mezidobí. Minulou neděli se ve sbírce na České katolické biblické dílo vybralo 17 208 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost.

V tomto týdnu oslavíme:

– v pondělí 30. ledna památku sv. Hyacinty Mariscotti, panny 3. řádu sv. Františka
– v úterý 31. ledna památku sv. Jana Boska, kněze
– ve čtvrtek 2. února svátek Uvedení Páně do chrámu
– v pátek 3. února památku sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
– v neděli 5. února 5. neděli v mezidobí

Ve středu 1. února v 18:30 hod. zveme do našeho kostela na večer chval, vedený společenstvím Brno Worship.

Ve čtvrtek 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu. Při mších svatých v 10:00 a v 15:30 hod. budeme žehnat hromniční svíce, proto si je přineste s sebou. Tento den je také Světovým dnem zasvěcených osob.

V pátek 3. února budeme udělovat po mši svaté v 10:00 a v 15:30 hod. Svatoblažejské požehnání.

V sobotu 4. února po mši sv. v 8:00 hod. bude mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci.

V neděli 12. února vás zveme na přednášku pro manžele a rodiny na téma Nese nás řeka lásky (o lásce a kázni v manželství a ve výchově dětí). Abychom věděli, jestli bude třeba zajistit hlídání dětí, prosíme zájemce, aby se přihlašovali v zákristii. Podle zájmu bychom přednášku udělali nebo neVíce informací najdete na plakátě.

V sobotu 18. února zveme všechny rodiče s dětmi na Dětský karneval, který se bude konat v kapitulní síni našeho kláštera. Téma bude: Můj oblíbený svatý nebo svatá. Pokud se budete chtít zúčastnit, prosíme, přihlašujte se v zákristii do neděle 5. února. Více informací najdete na plakátech.

V pondělních adoracích za kněze dochází k malé změně. Moderovaná adorace bude vždy druhé pondělí v měsíci místo prvního (jak tomu bylo doposud).

Categories: Aktuality