Dnes je 4. neděle v mezidobí. Minulou neděli se ve sbírce na biblický apoštolát vybralo 18 413 Kč. Peníze již byly odeslány. Děkujeme za vaši štědrost.

V tomto týdnu oslavíme:

– v úterý 30. ledna památku sv. Hyacinty Mariscotti, panny 3. řádu sv. Františka
– ve středu 31. ledna památku sv. Jana Boska, kněze
– v pátek 2. února svátek Uvedení Páně do chrámu
– v sobotu 3. února památku sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
– v neděli 4. února 5. neděli v mezidobí

Ve čtvrtek 1. února v 18:00 hod. jsou zváni muži ke společné modlitbě a adoraci. Sraz je v 17:45 hod. u bočního vchodu vedle kostela. Bližší informace pro zájemce jsou v zákristii.

V pátek 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu. Při mších svatých v 10:00 a v 15:30 hod. budeme žehnat hromniční svíce, proto si je přineste s sebou. Tento den je také světovým dnem zasvěcených osob.

– V sobotu 3. února budeme udělovat po mši svaté v 8:00 hod. Svatoblažejské požehnání. Následovat pak bude mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci.

– Ve dnech 16. a 17. února se bude v našem kostele konat postní duchovní obnova, kterou povede o. Vojtěch Kodet. Program najdete na plakátech a našich internetových a facebookových stránkách.

Categories: Aktuality