Dnes je 4. neděle velikonoční.

V tomto týdnu oslavíme:

– v pondělí 1. května památku sv. Josefa, Dělníka

– v úterý 2. května památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

– ve středu 3. května svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

– v sobotu 6. května památku sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

– v neděli 7. května 5. neděli velikonoční

V úterý 2. května po mši sv. v 15:30 hod. bude Mariánské večeřadlo, které povede o. Pavel Merta.

Ve středu 3. května v 18:30 hod. zveme do našeho kostela na večer chval, vedený společenstvím Brno Worship.

V neděli 21. května po mši sv. v 10:30 hod. se uskuteční přednáška „Láska a pravda v manželství“. Prosíme zájemce, aby se hlásili v zákristii i s případným počtem dětí na hlídání.

Zveme vás na májové pobožnosti, které se konají celý měsíc květen po mši svaté v 15:30 hod. kromě nedělí, slavností a prvního pátku v měsíciV sobotu bude pobožnost následovat bezprostředně po ranní mši svaté, která je v 8:00 hod. v Loretánské chýši.

Zveme nepokřtěné zájemce o poznávání víry (ve věku od 14 let). Po prázdninách bude v naší farnosti možnost přípravy ke křtu. Přihlašovat se můžete v zákristii nebo ve farní kanceláři.

Categories: Aktuality