V tomto týdnu oslavíme:
– Ve čtvrtek 29. dubna svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.
– V sobotu 1. května památku sv. Josefa dělníka.
– V neděli 2. května 5. neděli velikonoční.

Zveme vás na májové pobožnosti, které se konají celý měsíc květen po mši svaté v 15:30 hod. av sobotuv8:00 hod., kromě nedělí a slavností.

Na začátku postní doby jste si mohli vyzvednout papírové schránky „postničky“ a sbírat do nich peníze. Nyní nám je můžete přinášet do kobce dubna, a sice do zákristie nebo farní kanceláře.My je předáme Charitě.

Každé úterý zveme do našeho kostela mládež, vysokoškoláky a pracující mládež na mši svatou v 18:00 hod

Categories: Aktuality