Dnes je 5. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu oslavíme:
– v pondělí 7. února památku sv. Kolety z Corbie, panny 2. řádu sv. Františka
– ve čtvrtek 10. února památku sv. Scholastiky, panny
– v pátek 11. února památku Panny Marie Lurdské
– v neděli 13. února 6. neděli v mezidobí

V úterý 8. února zveme na setkání ctitelů Božího Milosrdenství. Začne modlitbou růžence ve 14:30 hod., následovat bude Korunka k Božímu milosrdenství a mše sv. v 15:30 hod., celebrovaná o. Pavlem Habrovcem.

V pátek 11. února je památka Panny Marie Lurdské, je to zároveň světový den nemocných. Při mši sv. v 10:00 a 15:30 hod. budeme udělovat svátost pomazání nemocných.

V neděli 13. února vás srdečně zveme na setkání rodin, po mši sv. v 10:30 hod. Na programu je přednáška sester Jitky Ingrové a Johanky Motyl na téma „Andělská ochrana a vedení v životě“, dále pak sdílení ve skupinkách a adorace Nejsvětější svátosti. Setkání povede o. Piotr Pawlik. Více informací najdete na plakátě.

Chceme vás upozornit na aktivní působení sekty SINČCHONDŽI. Je to nové náboženské hnutí, které se snaží vypadat jako křesťanská církev, ale v mnoha ohledech se od křesťanství zásadně odchyluje. Její členové občas postávají u vchodů kostelů a kontaktují věřící, především mladé lidi. K tomu, aby zaujali, používají různé manipulativní techniky (i ve virtuálním světě) – nevinné pozvání na kávu, nabídku lekcí angličtiny či biblického studia. Pod těmito záminkami navazují přátelství a postupně vám změní život k nepoznání: počínaje zanedbáváním vlastních povinností, konče odtrhnutím od vlastní víry, přátel i rodiny. Prosíme, dávejte si pozor na cizí osoby, které s vámi takto chtějí navázat kontakt.

Categories: Aktuality